GRADBETECKNINGAR

Axelklaffar

Klicka på emblemen för STÖRRE bild

Grader före 1926

 
Överkonstapel i Stockholm ca 1873
Överkonstapel i Helsingborg
 
   
Överkonstapel i Borås
   
     
     
     
     
     


.........................Axelklaffar m/92.............................

 
Rikspolischef

Länspolismästare i Stockholm,Göteborg och Malmö.Stf. Rpc. och bit. rpc.

Länspolismästare i övriga län, bit,länspolismästare i Stockholm Göteborg och Malmö
Polismästare Polisöverintendent
Polisintendent
Polissekreterare

Poliskommisarie/krimkomm med särskild tj.ställning.

Poliskommisarie/ kriminalkommisarie

Polisinspektör/kriminsp med särskild tj.ställning
Polisinspektör/ krimispekt
Polisassistent med minst 6års anställning.
Polisassistent
Polisaspirant m/04
Elev vid Polishögskolan
Elev vid Polishögskolan m/04
 
Beredskapspolis m/08
(ej godkänd.)
Beredskapspolis m/08
 
     
Musik och körverksamhet
Musik/Körledare
   
Polisinspektör m/2018 ?
   
     
Konstapel Varvspolisen m/1919
Konstapel Varvspolisen m/54
Inspektionskonstapel
Varvspolisen m/54
Flottiljpolis m/1951 (Rustmästare)
F5 Ljungbyhed
Flottiljpolis m/1951
(Överfurir)

F6 Karlsborg

Flottiljpolis m/1951 (Rustmästare)
F12 Kalmar

     
     
     
 
ÄRMEMBLEM
 
     
1926 års grader
Ärmgrader 1 m/74
Ärmgrader 2 m/74
     
  UTLANDSBURNA  
     
m/1967 m/1967
Polisinspektör
Poliskommisarie
Polismästare
m/92
     
FÖRSÖK?
2017?
m/?
Kaki?