UNIFORMER

Klicka på fotot för STÖRRE bild.

Växjös poliskår i mitten av 1870 talet, uniform m/1855 "syrtut", A G Anthonius längst till höger i tjänst
1872-1901.

Poliskontorets vakt lokal i Wexiö 1904 Ök Carl Johansson och pk J.P. Bergström.

Poliskonstapel Hans Thylander (Tveskägg) Wexiö , i tjänst 1889-1915 uniform m/1855 "syrtut" och mössa m/1873.

Uniform m/26 ök
Hjälm m/33

Uniform m/26
hjälm m/33
Luftskyddsövning i Stockholm
 
Poliskonstapel Axel Hjalmar Rask Wexiö, i tjänst 1889-1929 .

Poliskonstapel Johan Emil Falk 1904 Wexiö, i tjänst 1901-1928 i sommar uniform .

Del av Marinpoliskåren i Stockholm 1969 i samband med att ABAB övertog bevakningen på Skeppsholmen. I mitten Ök Ingvar Olsson

Stationsskyllt

 

Sista passet för Inspektionskonstapel Edvin Pettersson Varvspolis. Vid 17:s port på varvet i Karlskrona den
30/9-1980

 

Två varvspoliskonstaplar i samspråk, till höger Lennart Skärming . Karlskrona (1960tal)

Från vänster Bit Ök Sven Vinblad. Nya vaktchefen ABAB och Ök Ingvar Olsson utanför vakten på Skeppsholmen 1969
   
Varvspolisen Karlskrona 1930
Varvspolis Edvin Pettersson till vänster vid 17:s port i Karlskrona i slutet på 1960 talet Notera flottans uniform, men med polisens märken m/54
Varvspolisen i Carlskrona 1920. Från vänster Larsson, Carl Andersson med brickan och Charles Brusquini.
   
Beredskaps
polis 
1939-1945
Befäl vid Carlskrona
polisen 1893

Konstapel G.W. Carlsson 1905. Notera "Stanly" hatten som infördes 1900 för sommar bruk

   

Förare. Ök Helge Pettersson. Pass: Fj Olaus Andersson Alvesta 1942 Kronoberg. Notera målningen på skärmarna.

Marinpolisen i Karlskrona 1943
Övning i bevakningstjänst inom verkskyddet 1948
   
Hjälppolis inom Civilförsvaret

Hjälppolispiket i Stockholm
inom Civilförsvaret

Marinpolisen Stockholm
Skeppsholmen ca 1960